BIĻEŠU IEGĀDE

BIĻETES CENA: 4,00 EUR
Biļetes jāiegādājas katram skatītājam neatkarīgi no vecuma. Biļete bērnam tiek iegādāta teātra apmeklējumam, tādēļ nepieciešama neatkarīgi no tā, vai bērns sēž atsevišķā sēdvietā vai pieaugušam klēpī.

Biļetes iespējams iegādāties 1 stundu pirms izrādes, Liepājas Leļļu teātrī. (Rožu laukums 5/6, Liepāja)
Tālrunis uzziņām un biļešu rezervēšanai: 26594529
Pārdotās biļetes netiek mainītas vai pieņemtas atpakaļ, izņemot gadījumus, kad izrāde tiek atcelta vai mainīts tās datums.

BIĻEŠU REZERVĒŠANA

Biļetes iespējams rezervēt pa tālruni 26594529.
Rezervētās biļetes jāizpērk ne vēlāk kā 30 minūtes pirms izrādes. Laikā neizpirkto biļešu rezervācija tiek anulēta.

 

ATLAIDES UZ LIEPĀJAS LEĻĻU TEĀTRA STACIONĀRAJĀM IZRĀDĒM

25% – 3+ Ģimenes kartes īpašniekiem, I/II grupas invalīdiem
50% – dzimšanas dienā. (Atlaide tiek piemērota tikai jubilāram. Atlaide pieejama dzimšanas dienas nedēļā.)
Atlaides pieejamas uzrādot atlaidi apliecinošu dokumentu, iegādājoties biļeti.
Atlaides netiek summētas. 

 

ĪPAŠAIS PIEDĀVĀJUMS BĒRNU UN SKOLĒNU GRUPĀM

BIĻETES CENA: 3,00 EUR (grupās sākot no 10 cilvēkiem)
(Biļetes pieejamas iepriekš piesakoties pa tālruni – 26594529.