BIĻEŠU IEGĀDE

BIĻETES CENA: 4,00 – 5,00 EUR
Biļetes jāiegādājas katram skatītājam neatkarīgi no vecuma. Biļete bērnam tiek iegādāta teātra apmeklējumam, tādēļ nepieciešama neatkarīgi no tā, vai bērns sēž atsevišķā sēdvietā vai pieaugušam klēpī.

BIĻETES IESPĒJAMS IEGĀDĀTIES:
– Vienu stundu pirms izrādes sākuma Leļļu teātra kasē
(sestdienās un svētdienās plkst. 11:00 – 12.00)
– Leļļu teātra birojā, 3.stāvā (darbdienās no pulksten 10.00 līdz 16.00)
– Rezervējot, zvanot pa tālruni: 26594529
Rezervētās biļetes jāizpērk ne vēlāk kā 30 minūtes pirms izrādes. Laikā neizpirkto biļešu rezervācija tiek anulēta.

Pārdotās biļetes netiek mainītas vai pieņemtas atpakaļ, izņemot gadījumus, kad izrāde tiek atcelta vai mainīts tās datums.

ATLAIDES UZ LIEPĀJAS LEĻĻU TEĀTRA STACIONĀRAJĀM IZRĀDĒM

25%    3+ Ģimenes kartes īpašniekiem, I/II grupas invalīdiem
50%   Tavā Dzimšanas dienā. (Atlaide tiek piemērota tikai jubilāram. Atlaide pieejama Dzimšanas dienas nedēļā.)
Atlaides pieejamas uzrādot apliecinošu dokumentu.
Atlaides netiek summētas.

ĪPAŠAIS PIEDĀVĀJUMS BĒRNU UN SKOLĒNU GRUPĀM
BIĻETES CENA: 3,00 EUR (grupās sākot no 20 cilvēkiem)
Biļetes pieejamas iepriekš piesakoties pa tālruni – 26594529.