Liepājas Leļļu teātris - Liepāja, Rožu laukums 5/6, Latvija, Tel.:20030533

Direktore Lelde Vīksna- 26528299; e-pasts: lelde.viksna@liepajaslelles.lv

Biroja vadītāja - 20030533; e-pasts: info@liepajaslelles.lv

Reklāmas un sabiedrisko attiecību jautājumos - 20030533; e-pasts: info@liepajaslelles.lv

Jautājumos par viesizrādēm, grupu izrādēm stacionāri un ekskursijām - 20371567; izrades@liepajaslelles.lv

Jautājumos par skatuves īri Māris Ķipsts - 28952171; e-pasts: maris.kipsts@liepajaslelles.lv

Darba laiks:
Pirmdiena: 9.00-17.00
Otrdiena: 9.00-17.00
Trešdiena: 9.00-17.00
Ceturtdiena: 9.00-17.00
Piektdiena: 9.00-17.00
Sestdiena: 11.00-13.00 (Izrādes)
Svētdiena: 11.00-13.00 (Izrādes)

Pašvaldības SIA „Liepājas Leļļu teātris”
Reg.Nr.52103024331
Rožu laukums 5/6,Liepāja,Latvija, LV-3401
Banka:A/S ”SEB Banka”
SWIFT: UNLALV2X
Liepājas pilsētas Domes Norēķinu kase
Konts: LV 34 UNLA 0040 0915 0000 0
Paraksttiesīgā persona- valdes locekle Lelde Vīksna