Pašvaldības SIA „Liepājas Leļļu teātris”
Reg.Nr.52103024331
Rožu laukums 5/6,Liepāja,Latvija, LV-3401
Banka:A/S ”SEB Banka”
SWIFT: UNLALV2X
Liepājas pilsētas Domes Norēķinu kase
Konts: LV 34 UNLA 0040 0915 0000 0
Paraksttiesīgā persona- valdes locekle Lelde Vīksna

Liepājas Leļļu teātris - Liepāja, Rožu laukums 5/6, Latvija, Tel.:20030533

___________________________________________________________________________________

Jautājumos par viesizrādēm, grupu izrādēm stacionāri un ekskursijām
Iveta Beģe - 
mob. 26594529, e-pasts:izrades@liepajaslelles.lv

Jautājumos par skatuves īri
Māris Ķipsts
- 28952171
___________________________________________________________________________________

Darba laiks:
Pirmdiena: 9.00-17.00
Otrdiena: 9.00-17.00
Trešdiena: 9.00-17.00
Ceturtdiena: 9.00-17.00
Piektdiena: 9.00-17.00
Sestdiena: 11.00-13.00 (izrādes)
Svētdiena: 11.00-13.00 (izrādes)