PAR LEĻĻU TEĀTRI

Liepājas Leļļu teātra aizsākumi meklējami 1989. gadā, kad leļļu teātris tika izveidots kā studija, bet 1992. gadā tas pārtapa par pašvaldības iestādi.
Kopš 1999. gada tas ir Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) Liepājas Leļļu teātris. 1992. gada janvārī tam tika piešķirtas īrējamas telpas Liepājas Latviešu Biedrības Namā un tur tas mitinās joprojām. Stacionārā vieta, ēkas, telpas dod teātrim iespēju veidot daudzpusīgu repertuāru.
Liepājas Leļļu teātris palīdz attīstīt bērnu un jauniešu radošās spējas, veicinot viņu garīgo attīstību ar maksimāli augstvērtīgu repertuāra komplektēšanu, dažādojot teātra darbības formas, piedaloties savu iespēju robežās visos pilsētas, Kurzemes, Latvijas publiskajos pasākumos, organizē un piedalās starptautiskos festivālos un projektos.

Katras sezonas laikā teātris iestudē vismaz četras jaunas izrādes. Izrādes repertuārā ir ļoti daudzveidīgas pēc leļļu klasifikācijas un izrādes uzbūves veida. Tas savās izrādēs izmanto gan klasiskās spieķu lelles, gan koncertlelles, gan marionetes.
Pēdējos gados, ņemot vērā leļļu industrijas attīstību, kā arī patērētāju vēlmes, attieksmi un uztveri, izrādēs izmanto aktiera dzīvā plāna tēlojumu.

Papildu izrādēm Leļļu teātris saviem skatītājiem piedāvā ekskursijas leļļu pasaulē, korporatīvus pasākumus bērnu auditorijai dažādos svētkos. Sadarbībā ar Liepājas Kultūras pārvaldi vienu mēnesi vasarā tiek nodrošināti bērnu pasākumi svētdienās Jūrmalas parkā.

STRATĒĢISKIE MĒRĶI

  1. Būt profesionālam, mūsdienīgam, Latvijā nozīmīgam teātra mākslas centram, kas nodrošina kvalitatīvas izrādes un pasākumus bērnu un jauniešu auditorijai.
  2. Bērnu un jauniešu kultūrizglītības nodrošināšana, veidojot tos par prasīgiem, inteliģentiem un zinošiem kultūras patērētājiem.
  3. Latviešu un pasaules klasikas un mūsdienu dramaturģijas iestudēšana, veicinot teātra auditorijas personības izaugsmi.
  4. Ar kvalitatīvu izrāžu, radošu eksperimentu un starptautisku festivālu palīdzību nodrošināt Liepājas atpazīstamību un kultūras pilsētas tēlu.
  5. Izveidot un attīstīt profesionālu māksliniecisko komandu, nodrošinot tai regulāras pilnveidošanās un profesionālās izaugsmes iespējas.
  6. Sadarbojoties ar dažādām mākslas nozarēm, veicināt radošo industriju attīstību.
  7. Veicināt sabiedrības integrācijas procesus, piedāvājot izglītojošas un sociālas programmas.

LIEPĀJAS LEĻĻU TEĀTRA DALĪBA STARPTAUTISKOS PROJEKTOS

2015. gada maijs - 2016. gada maijs: Projekts "Leļļu teātru kultūru daudzveidība", Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmā "Kultūra".