Publiskojamā informācija par kapitālsabiedrības darbību saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrības pārvaldības likumu

 

Pārskats par 2019. gada 12 mēnešiem

Pārskats par 2019. gada 9 mēnešiem

Pārskats par 2019. gada 6 mēnešiem

Pārskats par 2019. gada 3 mēnešiem

Pārskats par 2018. gada 3 mēnešiem

Pārskats par 2018. gada 6 mēnešiem

Pārskats par 2018. gada 9 mēnešiem

Pārskats par 2018. gada 12 mēnešiem

Pārskats par 2017. gada 12 mēnešiem

11. Auditēts gada pārskats 1x gadā 2018. gada pārskats

2017. gada pārskats

2016. gada pārskats

2015. gada pārskats

2014. gada pārskats

12. Informācija par īpašuma struktūru (tai skaitā līdzdalību citās sabiedrībās) Pastāvīgi SIA "Liepājas Leļļu teātris" ir 100% apmērā Liepājas pilsētas domei piederoša kapitālsabiedrība.

SIA "Liepājas Leļļu teātris" nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās.

13. Informācija par organizatorisko struktūru Pastāvīgi Skat. mājas lapas sadaļā "Struktūra"
14. Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem Pastāvīgi SIA "Liepājas Leļļu teātris" nav saņēmis ziedojumus
15. Informācija par iepirkumiem Pastāvīgi Skat. mājas lapas sadaļā "Iepirkumi"