Bruno mācās skaitīt

Nav jau nemaz tik tālu no 1 līdz 10. Turklāt, ja  ģimenē ir tētis, kurš gatavs runāt un dziedāt par visu – gan par divām vardēm,  trim sarenītēm, pieciem pirkstiņiem, astoņiem […]